Virkailijat

Lista entisistä virkailijoista

Sähköpostiosoitteet muotoa ppo-[]@helsinki.fi

Inspehtori

Tuula Linna

tuula.linna@helsinki.fi

Osakunnan inspehtorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on Osakunnan ja yliopiston suhteiden ylläpito. Muinoin asiaan on lisäksi kuulunut Osakunnan isällinen valvonta. Inspehtorin oli annettava ylioppilaille apua, neuvoja ja turvaa, sekä pidettävä silmällä ylioppilaitten opintoja ja tapoja. Inspehtori on edelleen äidillinen/isällinen hahmo, jonka apu on monessa visaisessa kysymyksessä tarpeen.

Kuraattori [ppo-q]

Aleksi Kelloniemi

Osakunnan kuraattorina toimii Osakunnan yleiskokouksen valitsema valmistunut Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen tai Osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Hänen tehtävänään on Osakunnan edustaminen ulospäin ja Osakunnan toiminnan varsinainen valvonta. Kuraattori on itseoikeutettu saapumaan kaikkiin Osakunnan sisällä pidettäviin kokouksiin ja tapahtumiin. Kuraattori on inspehtorin jälkeen Osakunnan korkein henkilö.

Hallitus [ppo-hallitus]

Osakunnan hallituksella on oma sähköpostilista, [ppo-hallitus]. Listan avulla tavoitat kerralla kaikki hallituksen jäsenet sekä Osakunnan kuraattorin.

Hallituksen puheenjohtaja [ppo-pj]

Annagreta Sirén

Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa Osakunnan toiminnan pyörittämisestä. Hän valmistelee ja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset, joissa hän myös johtaa puhetta. Puheenjohtajan tehtävänä on tukea muiden aktiivien toimintaa ja olla mukana synnyttämässä uudenlaisia toiminnan muotoja. Hallituksen vetäjänä hänellä on myös erityinen vastuu Osakunnan talouden valvonnasta.

Varapuheenjohtaja

Annukka Rytky

Talousvaliokunnan pj [ppo-talous]

Inka-Mari Sarvola

Talousvaliokunta antaa hallitukselle neuvoja taloudenpidossa sekä valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen. Talousvaliokunnan puheenjohtaja on usein entinen taloudenhoitaja tai rahastotaloudenhoitaja, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluu myös uusien taloudenhoitajien neuvominen.

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj [ppo-yhteiskunnallinen]

Emmi Suhonen

Yhteiskunnallisen valiokunnan toimintaan kuuluu kanta-alueen elinolojen ja tilanteen seuraaminen ja siitä tiedottaminen osakuntalaisille. Tätä maakunnallista tehtäväänsä se toteuttaa myös järjestämällä kesäretken kanta-alueelle. Osakuntalaisten yhteiskunnallista valveutuneisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi pitämällä yhteyttä kanta-alueen kansanedustajiin sekä puuhaamalla tutustumisretkiä ja keräyksiä. Lisäksi valiokunta toimii yhdessä EPOn vastaavien valiokuntien kanssa mm. järjestämällä itsenäisyyspäiväjuhlan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa.

Kulttuurivaliokunnan pj [ppo-kulttuuri]

Saija Niemi

Kulttuurivaliokunta järjestää monipuolista kulttuuriaiheista toimintaa ja excursioita. Puheenjohtaja organisoi toimintaa ja hoitaa valiokunnan tiliä.

Ohjelmavaliokunnan pj [ppo-ohjelma]

Hannu Häikiö

Ohjelmavaliokunnan pj koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa. Ohjelmavaliokunta järjestää kaikenlaista vapaamuotoista touhuamista ja juhlimista isoista bileistä pienempiin illanviettoihin. Valiokunnan näkyvimpiä tehtäviä on järjestää kaudenavajaiset kaksi kertaa vuodessa. Ohjelmavaliokunta toimii läheisessä yhteistyössä EPO:n koulutusvaliokunnan kanssa ja yhdessä nämä valiokunnat järjestävät ohjelmaa osakuntailtoihin.

Fuksivaliokunnan pj [ppo-fuksi]

Pilvi Patronen

Fuksivastaava on jokaisen fuksin paras apu. Fuksivastaava päivystää toimistossa syksyllä kerran viikossa parhaimpaan fuksiaikaan. Muulloinkin hän on aina valmis – tietyin rajoituksin – vastaamaan fuksin tyhmiinkin kysymyksiin. Syksyn alussa fuksivastaava järjestää fuksitapaamisia, joissa uusille osakuntalaisille kerrotaan Osakunnan toiminnasta ja tapahtumista. Fuksivaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on fuksitoiminnan järjestäminen, kuten fuksioppaasta ja fuksiaisista huolehtiminen. Valiokunta vaalii myös vanhoja perinteitä ja pyrkii niiden säilyttämiseen. Valiokunnan tehtäviin kuuluu myös abi-info -toiminnan järjestäminen kanta-alueella.

Fuksivaliokunnan pj:n aisaparina toimivat Osakunnan fuksivastaavat. Lisätietoa fuksitoiminnasta löytyy fuksisivustolta.

Yleisvaliokunnan pj [ppo-yleis]

Annukka Rytky

Yleisvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita osakunnan hallituksen päätettäväksi. Asioiden valmistelu tapahtuu yleisvaliokunnan kokouksissa, joissa asioista kerääntyvät keskustelemaan niin hallitus ja -virkailijat kuin myös vanhemmat osakuntalaiset. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee asiat kokouksiin hallituksen pyynnöstä, johtaa niissä puhetta sekä vie valiokunnan ehdotukset hallitukselle päätettäväksi. Yleisvaliokunnan yhteydessä toimivat myös osakunnan jäsenrekisterinhoitaja ja arkistonhoitaja.

Hallituksen jäsenet

Aino Pesola

Iina Rahkola

Hannu Häikiö

Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

Emmi Suhonen

Hallitusvirkailijat

Sihteeri [ppo-sihteeri]

Lauri Kunnas

Sääntöjen mukaan sihteerin tehtäviin kuuluu ”pitää pöytäkirjaa Osakunnan ja hallituksen kokouksissa sekä huolehtia kirjeenvaihdosta”. Sihteeri hoitaa päivystystä Osakunnan toimistossa yhdessä taloudenhoitajan ja toiminnanhoitajan kanssa.

Taloudenhoitaja [ppo-taloudenhoitaja]

Mira Pohjanrinne

Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan juoksevasta taloudesta eli päivittäisestä maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä toimii talousvaliokunnan sihteerinä. Taloudenhoitaja hoitaa viikottaista toimistopäivystystä yhdessä sihteerin ja toiminnanhoitajan kanssa.

Toiminnanhoitaja [ppo-toiminnanhoitaja]

Casper Enckell

Toiminnanhoitaja tekee lähes kaiken sen, mitä kukaan muu ei tee. Toimiston siisteys ja kotoisuus on toiminnanhoitajan kätten töiden tulosta. Hallituksen kokouksissa toiminnanhoitaja esittelee postin ja Osakunnan uudet jäsenet. Käytännössä toiminnanhoitaja siis huolehtii Osakunnan toimiston jokapäiväisistä juoksevista asioista. Toiminnanhoitaja hoitaa päivystystä yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa.

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsenet

Mikko Mäkelä

Muut virkailijat

Tiedotusvastaava [ppo-tiedotus]

Eliisa Aikkila

Kansainvälisten asioiden vastaava [ppo-international]

Laura Kontiainen

Emäntä [ppo-emanta]

Aino Pesola

Emäntä huolehtii yhdessä apuemäntien kanssa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta ja koristelusta.

Isäntä [ppo-isanta]

Juha Ojala, Joonas Suorsa

Isäntä vastaa Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta. Lisäksi isäntä huolehtii Osakunnan lipusta ja toimii tarvittaessa lipunkantajana.

ATK-vastaava [ppo-atk]

Joonas Suorsa

ATK-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä.

Laulunjohtaja [ppo-laulu]

Ilona Pitkänen

Laulunjohtaja huolehtii rapiiri-miekan kanssa siitä että ylioppilaslaulun kunniakas perinne PPO:ssa säilyy, vetämällä laulua juhlissa ja kulkueissa sekä muodolliseen (Silentium! Cantus!) että pohjalaiseen (Pohjalaaset! – Joo!) tapaan. Epäformaaleissa tilanteissa laulunjohtaja toimii tarvittaessa primus motorina yhteislaulujen aloittamisessa. Pöytäjuhlissa laulunjohtaja jakaa halukkaille sekä muille sopivaksi katsomilleen henkilöille laululupia, pitäen yllä tunnelmaa ”niin että katto tärähtää” – tai rauhallisemmin.

Rahastotaloudenhoitaja [ppo-rahasto]

Aku Vainikka

Rahastotaloudenhoitajan vastuualueena on taata osakunnan pitempiaikainen taloudellinen hyvinvointi eli huolehtia osakunnan sijoituksista. Rahastotalho toimii sihteerinä osakunnan Stipendirahastossa seka Tukisäätiössa (PPOT).

Liikuntavastaava [ppo-liikunta]

Inka-Mari Sarvola

Arkistonhoitaja [ppo-arkistonhoitaja]

Casper Enckell

Arkistonhoitaja vastaa osakunnan tuottaman säilyttämisen arvoisen materiaalin toimittamisesta asiantunteviin käsiin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmaan.

Vuosijuhlamestari

Aino Pesola, Inka-Mari Sarvola

Asuntovastaava [ppo-asuntovastaava]

Helena Turpeinen