Jäsenyys

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä sekä ulkojäsenistä. Sääntöjen mukaan ”Osakunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston kirjoissa oleva opiskelija, jolla on maakunnallisia tai sukulaissiteitä Osakuntaan, tai joka muuten osoittaa kiinnostusta Osakunnan kanta-aluetta kohtaan.” Ulkojäseneksi voidaan puolestaan hyväksyä muuta korkeakoulututkintoa suorittavat ylioppilaat, jotka muutoin täyttävät jäsenyyden ehdot.

Osakuntaan liitytään maksamalla jäsenmaksu. Tämän jälkeen tulee käydä toimistolla päivystysaikana kirjoittautumassa. Varsinaiset jäsenet kirjoittautuvat matrikkeliin ja ulkojäsenet heille tarkoitettun vastaavaan kirjaan. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää aina Osakunnan hallitus.