Vaaliyleiskokous

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
Date(s) - 19/11/2018
18.00 - 21.00

Tapahtumapaikka
Ostrobotnia

Kategoriat Ei Kategoriat


Hyvät osakuntalaiset,

Vuoden jännittävin kokous lähestyy! Maanantaina 19.11. klo 18 on jälleen aika kokoontua Teatteriin valitsemaan Osakunnan uudet toimijat vuodelle 2019! Vuoden viimeisessä yleiskokouksessa valitaan PPO:n hallituksen jäsenet, virkailijat sekä useiden sidosryhmien edustajat. Esityslista sekä kuvaukset tehtävistä löytyvät viestin lopusta.

Jos olet kiinnostunut jostakin tehtävästä, lähetä hakemuksesi kuraattorille (ppo-q@helsinki.fi) tai hallituksen puheenjohtajalle (ppo-pj@helsinki.fi) viimeistään sunnuntaihin 18.11. mennessä. Kuraattorin tai puheenjohtajan tehtävistä kiinnostuneita pyydämme ilmoittautumaan jo 12.11. mennessä. Lisäksi pyydämme PTO:n hallintoneuvoston paikasta kiinnostuneita lähettämään hakemuksensa su 28.10. mennessä.

Lisätietoja tehtävistä saat puheenjohtajalta, kuraattorilta sekä nykyisiltä virkailijoilta. Keskiviikkona 14.11. klo 18 järjestämme myös virkailijaillan, jossa eri virkailijat kertovat tehtävistään ja yleisö voi tutustua kuraattori- ja puheenjohtajaehdokkaisiin.

Valintojen lomassa saamme jälleen nauttia myös maukkaista tarjoiluista. Tervetuloa ja hae rohkeasti mukaan tehtäviin!

***

Pohjois-Pohjalainen Osakunta
Yleiskokous 4/2018
Esityslista

Aika: ma 19.11.2018 klo 18
Paikka: Teatteri, Ostrobotnian 5. krs

1. Kokouksen avaaminen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.2. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Ilmoitusasiat
7. Kuraattorin valinta
8. Ylimääräisten valiokuntien (1–4) ja toimikuntien alojen määrääminen
9. Hallituksen valinta
9.1. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9.2. Talousvaliokunnan puheenjohtajan valinta
9.3. Yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtajan valinta
9.4. Kohdassa kahdeksan perustettujen valiokuntien puheenjohtajien valinta
9.5. Muiden hallituksen jäsenten valinta
10. Hallitusvirkailijoiden valinta
10.1. Taloudenhoitajien valinta
10.1.1. Ns. ”juoksevien asioiden taloudenhoitajan” valinta
10.1.2. Rahastotaloudenhoitajan valinta
10.2. Sihteerin valinta
10.3. Toiminnanhoitajan valinta
11. Muiden virkailijoiden valinta
11.1. Emännän valinta
11.2. Isännän valinta
11.3. Kansainvälisten asioiden vastaavan valinta
11.4. Tiedotusvastaavan valinta
11.5. ATK-vastaavan valinta
11.6. Vuosijuhlamestarin valinta
11.7. Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa
11.8. Arkistonhoitajan valinta
11.9. Liikuntavastaavan valinta
11.10. Laulunjohtajan ja varalaulunjohtajien valinta
11.11. Asuntovastaavan valinta
11.12. Valokuvaajan valinta
11.13. Edustaja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa (OYV)
12. Pohjalainen Valtuuskunta
12.1. Kahden jäsenen ja kahden varajäsenen valinta
12.2. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Osakunnan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
13.1. Osakunnan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13.2. Tukisäätiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13.3. Stipendirahaston tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
14. Osakunnan edustajien valinta stipendirahaston hoitokuntaan (2 henkilöä)
15. Osakunnan tukisäätiön hoitokunnan jäsenten valinta (2–4 henkilöä)
16. Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia
16.1. Osakunnan edustajat PTO:n hallituksessa
16.2. PTO:n hallintoneuvoston jäsenten valinta (1 + 11 jäsentä)
16.3. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen

***

Osakunta hakee toimijoita seuraaviin tehtäviin:

Kuraattori
Pohjois-Pohjalainen Osakunta etsii kuraattoria kaudeksi 10.2.2019–6.2.2021. Kuraattorin tehtävänä on johtaa ja valvoa osakunnan toimintaa sekä edustaa osakuntaa ulospäin. Kuraattorilla on virkansa puolesta kunnia osallistua monien osakunnan toiminnalle tärkeiden sidosryhmien toimintaan ja oikeus saapua kaikkiin osakunnan kokouksiin ja tapahtumiin. Kuraattori on inspehtorin jälkeen osakunnan korkein henkilö. Tähän hienoon ja tärkeään tehtävään voi lähteä valmistunut osakunnan nykyinen tai entinen jäsen tai osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Kuraattorin tehtävistä kerrotaan lisää vielä erillisessä hakuviestissä, joka lähetetään osakunnan sähköpostilistalle ja kanaviin pian.

HALLITUKSEN JÄSENET:

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa osakunnan toiminnan pyörimisestä. Puheenjohtajan tehtävänä on tukea muiden aktiivien toimintaa ja olla mukana synnyttämässä uudenlaisia toiminnan muotoja.

Talousvaliokunnan pj
Talousvaliokunta seuraa osakunnan taloudellista tilaa, antaa hallitukselle, muille valiokunnille, virkailijoille ja kerhoille neuvoja taloudenpidossa sekä valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen. Pj johtaa valiokunnan toimintaa.

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj
Yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtaja koordinoi valiokunnan toimintaa, johon kuuluu kanta-alueen elinolojen ja yhteiskunnallisen tilanteen seuraaminen ja niihin liittyvän toiminnan järjestäminen. Lisäksi valiokunta toimii yhdessä EPOn ja VN:n vastaavien valiokuntien kanssa mm. järjestämällä itsenäisyyspäiväjuhlan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa.

Kulttuurivaliokunnan pj
Kulttuurivaliokunta järjestää kulttuuritapahtumia osakuntalaisille niin Ostrobotnialla kuin osakuntatilojen ulkopuolella ja informoi osakuntalaisia mahdollisesti kiinnostavista, erityisesti kanta-aluetta koskevista kulttuuritapahtumista. Puheenjohtaja organisoi toimintaa ja hoitaa valiokunnan tiliä.

Ohjelmavaliokunnan pj
Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa. Ohjelmavaliokunta järjestää kaikenlaista vapaamuotoista touhuamista ja juhlimista isoista bileistä pienempiin illanviettoihin. Valiokunnan näkyvimpiä tehtäviä on järjestää kaudenavajaiset kaksi kertaa vuodessa sekä sadonkorjuujuhla Kekri yhdessä seniorien kanssa. Puheenjohtaja myös hoitaa valiokunnan tiliä.

Fuksivaliokunnan pj
Fuksivaliokunnan puheenjohtaja ja hänen apulaisensa eli fuksivastaavat päivystävät toimistossa syksyllä parhaimpaan fuksiaikaan ja ovat valmiita vastaamaan fuksien kysymyksiin muulloinkin. Erityisesti alkusyksystä fuksivaliokunta järjestää fuksitapaamisia, joissa uusille osakuntalaisille esitellään Osakuntaa. Puheenjohtaja myös hoitaa valiokunnan tiliä.

Yleisvaliokunnan pj
Yleisvaliokunnan tehtävänä on valmistella asioita osakunnan hallituksen päätettäväksi. Yleisvaliokunnan puheenjohtaja valmistelee asiat yleisvaliokunnan kokouksiin hallituksen pyynnöstä, johtaa niissä puhetta sekä vie valiokunnan ehdotukset hallitukselle päätettäväksi.

Lisäksi yleiskokous voi valita hallituksen jäseniksi myös muita osakuntalaisia, jotka voivat olla yhtä aikaa myös virkailijana tai pelkästään hallituksen jäsenenä. Osakunnan hallituksessa voi olla kerrallaan puheenjohtajan lisäksi viidestä yhdeksään hallituksen jäsentä.

HALLITUSVIRKAILIJAT (osallistuvat säännöllisesti osakunnan hallituksen kokouksiin, mutta eivät ole sen varsinaisia jäseniä):

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja huolehtii osakunnan juoksevasta taloudesta eli päivittäisestä maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä toimii talousvaliokunnan sihteerinä. Taloudenhoitaja hoitaa viikoittaista toimistopäivystystä yhdessä sihteerin ja toiminnanhoitajan kanssa.

Rahastotaloudenhoitaja
Rahastotaloudenhoitajan vastuualueena on taata osakunnan pitempiaikainen taloudellinen hyvinvointi eli huolehtia osakunnan sijoituksista. Rahastotaloudenhoitaja toimii sihteerinä osakunnan Stipendirahastossa sekä Tukisäätiössä (PPOT).

Sihteeri
Sihteeri pitää pöytäkirjaa osakunnan ja hallituksen kokouksissa sekä huolehtii kirjeenvaihdosta. Sihteeri hoitaa päivystystä osakunnan toimistossa yhdessä taloudenhoitajan ja toiminnanhoitajan kanssa.

Toiminnanhoitaja
Toiminnanhoitaja huolehtii osakunnan toimiston jokapäiväisistä juoksevista asioista, minkä lisäksi hänen vastuullaan on jäsenrekisterin ylläpitäminen. Hallituksen kokouksissa toiminnanhoitaja esittelee postin sekä osakunnan uudet jäsenet. Toiminnanhoitaja hoitaa päivystystä yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa. Toimiston siisteys ja kotoisuus on toiminnanhoitajan kätten töiden tulosta.

MUUT VIRKAILIJAT (Muilla virkailijoilla ei ole velvollisuutta osallistua hallituksen kokouksiin, mutta yleiskokous voi valita heitä myös hallituksen jäseniksi):

Emäntä
Emäntä huolehtii yhdessä apuemäntien kanssa osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta ja ruoanlaitosta.

Isäntä
Isäntä vastaa osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta yhdessä apuisäntien kanssa. Isännän vastuulla on myös osakunnan tilojen turvallisuus. Lisäksi isäntä huolehtii osakunnan lipusta ja toimii tarvittaessa lipunkantajana.

Kansainvälisten asioiden vastaava
Kansainvälisten asioiden vastaava, eli tutummin kv-vastaava, hoitaa osakunnan ulkomaansuhteita erityisesti osakunnan ystävyysjärjestöihin. Yhdessä kansainvälisten asioiden toimikunnan kanssa kv-vastaava järjestää vuosijuhlaviikolla stipendiaattipäivälliset ja vastaa stipendiaattivaihdon (EÜS–PPO) käytännön järjestelyjen hoitamisesta.

Tiedotusvastaava
Osakunnan tiedotusvastaava koordinoi osakunnan yleistä tiedotustoimintaa toimittamalla tapahtumakirjeen sähköpostilistalle joka viikko. Tiedotusvastaava välittää tiedotteet oikeille sähköpostilistoille ja kanaville sekä valvoo, että osakunnan tapahtumista tiedotetaan asianmukaisesti.

ATK-vastaava
ATK-vastaava päivittää osakunnan internetsivuja ja pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä.

Vuosijuhlamestari
Vuosijuhlamestari suunnittelee ja toteuttaa PPO:n vuosijuhlat, jotka järjestetään seuraavan kerran 9.2.2019. Tehtävässä avustaa vuosijuhlatoimikunta, ja vuosijuhlamestareita voi olla myös enemmän kuin yksi.

Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa
Osakunnan edustaja Osakuntalaisessa Unionissa, joka on osakuntien yhteistyöelin Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan (HYY) liittyvissä asioissa ja edustajistovaaleissa, edustaa osakuntaa Unionissa sekä raportoi Unionin ja HYYn kuulumisista säännöllisesti osakunnan hallitukselle ja jäsenille. Virassa toimimisessa on eduksi kiinnostus ylioppilaskuntatoimintaa kohtaan.

Arkistonhoitaja
Arkistonhoitaja vastaa osakunnan tuottaman säilyttämisen arvoisen painomateriaalin toimittamisesta asiantunteviin käsiin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmaan.

Liikuntavastaava
Liikuntavastaavan tehtävänä on edistää osakuntalaisten liikunnallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia liikkua säännöllisesti.

Laulunjohtaja
Laulunjohtaja johtaa laulua osakunnan tilaisuuksissa, antaa luvan laulunjohtoon, opastaa laulunjohtoon liittyvissä asioissa sekä pyrkii edistämään osakunnan yleistä laulukulttuuria.

Varalaulunjohtajat
Varalaulunjohtajat toimivat laulunjohtajan apuna ja tarpeen vaatiessa sijaisena.

Asuntovastaava
Asuntovastaava vastaa asuntohakemusten käsittelystä ja pisteyttämisestä.

Valokuvaaja
Osakunnan valokuvaaja huolehtii valokuvauksesta osakunnan tapahtumissa. Lisäksi valokuvaaja huolehtii osakunnan valokuvien säilytyksestä ja julkaisusta.

Edustaja Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa
Osakuntien yhteisvaltuuskunta OYV toimii osakuntien yhteistyöelimenä muissa kuin edustajistovaaleihin liittyvissä asioissa: se valvoo osakuntien etuja, hoitaa osakuntien yhteisiä asioita sekä järjestää yhteisosakuntalaista toimintaa. Osakunnan edustaja osallistuu OYV:n kokouksiin ja toimintaan sekä välittää kuulumisia ja uutisia osakunnan ja OYV:n välillä.

Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsen
Pohjalainen Valtuuskunta on PPO:n, EPOn ja VN:n yhteistyöelin. Pohjalaisen Valtuuskunnan jäsen pitää yhteyttä osakunnan ja valtuuskunnan välillä, valvoo oman osakunnan etua ja oikeuksia valtuuskunnassa ja edistää yhteispohjalaista henkeä. Lisäksi hänellä on PV:n osoittamia tehtäviä. Valtuuskuntaan valitaan yhteensä kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

YLEISKOKOUKSESSA VALITAAN MYÖS SEURAAVAT SIDOSRYHMÄTOIMIJAT (näissä yhteys ppo-q@helsinki.fi):

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan tukisäätiön hoitokunnan jäsenet, 2–4 kpl
Haluatko tutustua osakunnan talouteen, luoda taloudelliset raamit osakunnan toiminnalle, tutustua ja osallistua sijoittamiseen ja osakunnan varallisuuden hoitamiseen? Tukisäätiön hoitokunnassa saat tehdä tätä kaikkea asiantuntevassa seurassa, sopii myös talousasioihin tutustuvalle osakuntalaiselle.

Stipendirahaston hoitokunta, 2 jäsentä
Senioreiden, kunnianeuvoskunnan ja osakunnan nimittämät jäsenet hoitavat osakunnan stipendirahaston varallisuutta ja päättävät osakunnan stipendienjaosta.

Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallitus, 2 jäsentä
Hallitsee ja hoitaa Ostrobotnia-talon toimintaa ja taloutta.

Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnian hallintoneuvoston jäsenet kolmivuotiskaudelle 2018–2021, 1 + 11 jäsentä
Edustajisto valitsee osakuntien esityksestä talosäätiön hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja tilintarkastajat sekä hyväksyy talosäätiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Hallintoneuvoston kausi on kolmivuotinen, ja paikkamäärä jakautuu pohjalaisten osakuntien jäsenmäärän mukaisesti. Nyt valitaan jäsenet kaudelle 2018–2021. Kuraattorin lisäksi PPO:sta valitaan tulevalle kaudelle 11 jäsentä. Luottamustoimeen valitaan sekä taloudellisen elämän että osakunnan ja talon hyvin tuntevia kokeneita henkilöitä. Hakemuksia toivotaan myös opiskelijajäseniltä.