Historia

Historia

Pohjalaisista opiskelijoista omana ryhmänään löytyy ensimmäinen maininta Turun Akatemian konsistorin pöytäkirjasta vuodelta 1643. Kun yliopisto muutti sittemmin Helsinkiin vuonna 1828, muutti jakamaton Pohjalainen Osakunta sen mukana.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta syntyi vuonna 1907, kun vanha Pohjalainen Osakunta jakautui kahtia Pohjois-Pohjalaiseen ja Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan. Vuotta myöhemmin Etelä-Pohjalainen Osakunta jakautui vielä suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen osakuntaan. Uusi ruotsinkielinen osakunta sai nimekseen Vasa nation.

Pohjalaiset tunsivat kuitenkin kuuluvansa yhteen ja yhteistoimintaa toteuttamaan perustettiin vuonna 1907 Pohjalainen Valtuuskunta (PV). Vielä tänäkin päivänä sen tehtäviin kuuluvat monet yhteiset asiamme kuten taidegalleriasta, asuntohausta ja kirjastosta huolehtiminen. PV:ssä on kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä kustakin pohjalaisesta osakunnasta. Lisäksi kaikki pohjalaisten osakuntien kuraattorit ovat itseoikeutettuja PV:n jäseniä.