Päätöksenteko

Päätöksenteko

Yleiskokoukset

Osakunnan suurin päätäntävalta on sen yleiskokouksilla. Kaikilla PPO:n varsinaisilla jäsenillä on äänestysoikeus yleiskokouksissa. Ulkojäsenillä sekä vanhoilla osakunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänestysoikeutta.

Yleiskokousta johtaa inspehtori, kuraattori tai akateemisesti vanhin paikalla olija. Yleiskokouksesta säädetään tarkemmin osakunnan säännöissä.

Yleiskokousten pöytäkirjat

2019
Yleiskokous 1/2019
Yleiskokous 2/2019
Yleiskokous 3/2019
Yleiskokous 4/2019


2020
Yleiskokous 1/2020
Yleiskokous 2/2020
Yleiskokous 3/2020
Yleiskokous 4/2020


2021
Yleiskokous 1/2021
Yleiskokous 2/2021

Hallituksen kokoukset

Osakunnan päivittäistä toimintaa ohjailee yleiskokouksen valitsema ja sen kannatusta nauttiva hallitus. Hallitusta johtaa sen puheenjohtaja tai hänen estyessä varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla osakuntalaisilla ellei toisin määrätä. Hallituksen kokoonpanon voit nähdä yhteystiedot-sivuilta.

Hallituksen kokousten tiivistelmät

Hallituksen kokous 1/21
Hallituksen kokous 2/21
Hallituksen kokous 3/21
Hallituksen kokous 4/21
Hallituksen kokous 5/21
Hallituksen kokous 6/21
Hallituksen kokous 7/21
Hallituksen kokous 8/21
Hallituksen kokous 9/21
Hallituksen kokous 10/21
Hallituksen kokous 11/21
Hallituksen kokous 12/21
Hallituksen kokous 13/21