Stipendit

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuonna 1962 perustettu Stipendirahasto päättää vuosittain osakuntalaisille jaettavista stipendeistä. Rahaston hoitokunta julistaa marraskuun loppuun mennessä apurahat haettaviksi. Stipendihakemus on jätettävä sähköpostitse lähettämällä täytetty hakulomake liitteineen osakunnan rahastotaloudenhoitajalle (ppo-rahasto@helsinki.fi) 31. joulukuuta 2020 klo 24 mennessä. Stipendit jaetaan osakunnan vuosijuhlassa helmikuun alussa.

Apurahoja voivat hakea osakunnan jäsenet. Opintomenestys on ensisijainen kriteeri stipendien myöntämisessä, ja osakunta-aktiivisuus luetaan ansioksi. Stipendihakemukseen tulee sisällyttää selvitys opintomenestyksestä, osakuntatoiminnasta ja stipendin käyttötarkoituksesta sekä muusta rahoituksesta.

Yhtä tutkintoa kohden hakijalle myönnetään lähtökohtaisesti vain yksi stipendi, eli stipendin voi saada yhden kerran ennen maisterin tutkinnon suorittamista. Hakiessasi stipendiä sinun tulee ilmoittaa, mikäli olet saanut aiemmin osakunnan stipendin. Mahdollista tutkimus- tai opintomatkaa koskevaan hakemukseen tulee liittää myös selvitys muusta rahoituksesta. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole vielä saaneet Osakunnan stipendiä.

Hoitokunta voi jakaa osan stipendeistä nimikkostipendeinä.

Stipendirahaston jakamat nimikkostipendit:

A.V.V. Mikkolan muistostipendi myönnetään luonnontieteisiin liittyviä opintoja tai tutkimustyötä harjoittavalle opiskelijalle, etusijalla kanta-alueelta, erityisesti Kainuusta kotoisin olevat hakijat
Oskar Toppeliuksen muistostipendi; etusijalla kansansivistyksellisiä aineita opiskelevat tai tutkivat opiskelijat
Lisäksi voidaan myöntää Pohjoispohjalaisten Senioreiden nimikkostipendi, etusijalla erityisesti osakunnassa aktiivisesti toimineet opiskelijat
Yksi tai useampi apuraha voidaan myöntää Artin säätiön nimikkostipendinä osakunnan varsinaisille jäsenille sen suuruisena kuin Artin säätiö vuosittain päättää

Stipendirahaston hoitokuntaan kuuluvat:

inspehtori (pj.)
kuraattori (varapj.)
osakunnan edustajat (2)
Pohjoispohjalaiset Seniorit ry:n edustajat (2)
Kunnianeuvoskunnan edustajat (1–2)
Hakulomake: täytettävä pdf

Täytä hakulomake sähköisesti, tulosta ja allekirjoita se ja skannaa valmis allekirjoitettu lomake. Lähetä sekä täytetty varsinainen hakulomake että tarvittavat liitteet yhtenä sähköpostiviestinä. Otsikoi sähköposti nimellä Stipendihakemus / Oma nimi ja lähetä se rahastotaloudenhoitaja Valtteri Isolalle (ppo-rahasto@helsinki.fi) 31.12.2021 klo 24 mennessä. Rahastotaloudenhoitaja lähettää kuittauksen saapuneista hakemuksista.

Hakemuksessa kysyttyjä tietoja kerätään ainoastaan stipendien jakamista varten, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tietoja käsittelevät ainoastaan stipendirahaston hoitokunnan jäsenet. Hakijoista laaditaan yhteenveto, joka liitetään pöytäkirjaan. Rahastonhoitaja säilyttää hakemuksia vuoden ajan stipendien myöntämisestä, minkä jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.

Pakollisia liitteitä ovat:

Oppilaitoksen opintosuoritusote
Valokopio opiskelijakortista, jossa on voimassa oleva osakuntatarra
Hakemukseen on hyvä liittää myös mahdollinen:

Tutkimus- tai työsuunnitelma (mainitse, jos opinnäytetyösi liittyy kanta-alueeseen)
Selvitys muusta rahoituksesta
Kululaskelma
Selvitys siteistä kanta-alueeseen (jos ei tule hakemuksessa muuten esille)
Muu opintoihin tai osakuntatoimintaan liittyvä selvitys
Lisätietoja voi kysyä Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan rahastotaloudenhoitajalta, joka toimii Stipendirahaston hoitokunnan sihteerinä.

Muita perustutkinto-opiskelijoille apurahoja jakavia organisaatioita:

Ida Montinin säätiö jakaa apurahoja tutkijoiden lisäksi Pohjoispohjalaisille kauppatieteiden opiskelijoille. Lisätietoja: http://www.idamontininsaatio.fi

Helsingin yliopiston rahastot. Lisätietoja: Apurahat, stipendit ja avustukset Helsingin ylopiston sivuilla