Stipendit

Stipendit

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tästä ohjeesta löydät lisätietoja apurahoista ja niiden hakuajoista sekä linkkejä hyödyllisiin verkkopalveluihin ja/tai tietokantoihin.

Stipendit

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuonna 1962 perustettu Stipendirahasto päättää vuosittain osakuntalaisille jaettavista stipendeistä. Rahaston hoitokunta julistaa marraskuun loppuun mennessä apurahat haettaviksi. 

Stipendit jaetaan osakunnan vuosijuhlassa helmikuun alussa. Apurahoja voivat hakea osakunnan jäsenet. Opintomenestys on ensisijainen kriteeri stipendien myöntämisessä, ja osakunta-aktiivisuus luetaan ansioksi. Hoitokunta voi jakaa osan stipendeistä nimikkostipendeinä.

A.V.V. Mikkolan muistostipendi myönnetään luonnontieteisiin liittyviä opintoja tai tutkimustyötä harjoittavalle opiskelijalle, etusijalla kanta-alueelta, erityisesti Kainuusta kotoisin olevat hakijat.

Oskar Toppeliuksen muistostipendi; etusijalla kansansivistyksellisiä aineita opiskelevat tai tutkivat opiskelijat

Lisäksi voidaan myöntää Pohjoispohjalaisten Senioreiden nimikkostipendi, etusijalla erityisesti osakunnassa aktiivisesti toimineet opiskelijat.

Yksi tai useampi apuraha voidaan myöntää Artin säätiön nimikkostipendinä osakunnan varsinaisille jäsenille sen suuruisena kuin Artin säätiö vuosittain päättää.

Stipendien hakeminen

Hakulomake: täytettävä pdf

Osakunnan kaikkia stipendejä haetaan ylläolevalla hakulomakkeella. Stipendit myönnetään vuosittain PPO:n vuosijuhlien yhteydessä.

Täytä hakulomake sähköisesti, tulosta ja allekirjoita se ja skannaa valmis allekirjoitettu lomake. Lähetä sekä täytetty varsinainen hakulomake että tarvittavat liitteet yhtenä sähköpostiviestinä.

Otsikoi sähköposti nimellä Stipendihakemus / Oma nimi ja lähetä se rahastotaloudenhoitaja Aleksi Pikkalle (ppo-rahasto@helsinki.fi) 31.12.2022 klo 24 mennessä. Rahastotaloudenhoitaja lähettää kuittauksen saapuneista hakemuksista.

Stipendihakemukseen tulee sisällyttää selvitys opintomenestyksestä, osakuntatoiminnasta ja stipendin käyttötarkoituksesta sekä muusta rahoituksesta. 

Yhtä tutkintoa kohden hakijalle myönnetään lähtökohtaisesti vain yksi stipendi, eli stipendin voi saada yhden kerran ennen maisterin tutkinnon suorittamista.Hakiessasi stipendiä sinun tulee ilmoittaa, mikäli olet saanut aiemmin osakunnan stipendin. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole vielä saaneet osakunnan stipendiä.

Mahdollista tutkimus- tai opintomatkaa koskevaan hakemukseen tulee liittää myös selvitys muusta rahoituksesta.

Pakollisia liitteitä ovat:

  • Oppilaitoksen opintosuoritusote
  • Valokopio opiskelijakortista, jossa on voimassa oleva osakuntatarra
  • Hakemukseen on hyvä liittää myös mahdollinen:
  • Tutkimus- tai työsuunnitelma (mainitse, jos opinnäytetyösi liittyy kanta-alueeseen)
  • Selvitys muusta rahoituksesta
  • Kululaskelma
  • Selvitys siteistä kanta-alueeseen (jos ei tule hakemuksessa muuten esille)
  • (Tarvittaessa) muu opintoihin tai osakuntatoimintaan liittyvä selvitys

Lisätietoja voi kysyä Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan rahastotaloudenhoitajalta, joka toimii Stipendirahaston hoitokunnan sihteerinä.

Hakemuksessa kysyttyjä tietoja kerätään ainoastaan stipendien jakamista varten, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tietoja käsittelevät ainoastaan stipendirahaston hoitokunnan jäsenet. Hakijoista laaditaan yhteenveto, joka liitetään pöytäkirjaan. Rahastonhoitaja säilyttää hakemuksia vuoden ajan stipendien myöntämisestä, minkä jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.

Muita perustutkinto-opiskelijoille apurajoja jakavia organisaatioita

Ida Montinin säätiö jakaa apurahoja tutkijoiden lisäksi pohjoispohjalaisille kauppatieteiden opiskelijoille. Lisätietoja: http://www.idamontininsaatio.fi

Helsingin yliopiston rahastoista voit lukea lisää yliopiston sivuilta.