Stipendit

Stipendit

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tästä ohjeesta löydät lisätietoja apurahoista ja niiden hakuajoista sekä linkkejä hyödyllisiin verkkopalveluihin ja/tai tietokantoihin.

Stipendit

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuonna 1962 perustettu Stipendirahasto päättää vuosittain osakuntalaisille jaettavista stipendeistä. Rahaston hoitokunta julistaa marraskuun loppuun mennessä apurahat haettaviksi. 

Stipendit jaetaan osakunnan vuosijuhlassa helmikuun alussa. Apurahoja voivat hakea osakunnan jäsenet. Opintomenestys on ensisijainen kriteeri stipendin myöntämiselle, missä otetaan huomioon opintojen arvosanojen keskiarvo sekä opintojen edistyminen. Lisäksi aktiivinen toiminta Osakunnassa luetaan merkittäväksi ansioksi. Hoitokunta voi jakaa osan stipendeistä nimikkostipendeinä.

A.V.V. Mikkolan muistostipendi myönnetään luonnontieteisiin liittyviä opintoja tai tutkimustyötä harjoittavalle opiskelijalle, etusijalla kanta-alueelta, erityisesti Kainuusta kotoisin olevat hakijat.

Oskar Toppeliuksen muistostipendi; etusijalla kansansivistyksellisiä aineita opiskelevat tai tutkivat opiskelijat

Lisäksi voidaan myöntää Pohjoispohjalaisten Senioreiden nimikkostipendi, etusijalla erityisesti osakunnassa aktiivisesti toimineet opiskelijat.

Yksi tai useampi apuraha voidaan myöntää Artin säätiön nimikkostipendinä osakunnan varsinaisille jäsenille sen suuruisena kuin Artin säätiö vuosittain päättää.

Stipendien hakeminen

Hakulomake: täytettävä pdf

Osakunnan kaikkia stipendejä haetaan ylläolevalla hakulomakkeella. Stipendit myönnetään vuosittain PPO:n vuosijuhlien yhteydessä.

Täytä hakulomake sähköisesti ja allekirjoita se. Lähetä sekä täytetty varsinainen hakulomake että tarvittavat liitteet yhtenä sähköpostiviestinä.

Otsikoi sähköposti nimellä Stipendihakemus / Oma nimi ja lähetä se rahastotaloudenhoitaja Elina Puraselle (ppo-rahasto@helsinki.fi) 31.12.2023 puoleenyöhön mennessä. Rahastotaloudenhoitaja lähettää kuittauksen saapuneista hakemuksista.

Stipendihakemukseen tulee sisällyttää selvitys opintomenestyksestä, osakuntatoiminnasta ja stipendin käyttötarkoituksesta sekä muusta rahoituksesta. Stipendin käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi opinnäytetyön edistäminen, vaihto-opiskelu tai muu opintoja edistävä tarkoitus.

Hakiessasi stipendiä sinun tulee ilmoittaa, mikäli olet saanut aiemmin osakunnan stipendin. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole vielä saaneet osakunnan stipendiä.

Pakollisia liitteitä ovat:

  • Oppilaitoksen opintosuoritusote
  • Valokopio opiskelijakortista, jossa on voimassa oleva osakuntatarra tai vaihtoehtoisesti kuva sähköisestä opiskelijakortista ja osakuntakortista
  • Hakemukseen on hyvä liittää myös mahdollinen:
  • Tiivistelmä tutkimus- tai työsuunnitelmasta max. 2 sivua (jos opinnäytetyö liittyy Osakunnan kanta-alueeseen)
  • Selvitys mahdollisesta muusta ulkopuolisesta rahoituksesta koskien opinnäytetyötä tai opintomatkaa
  • Selvitys mahdollisista siteistä kanta-alueeseen, jos tämä ei muuten käy ilmi hakemuksesta
  • Mahdollinen muu opintoihin tai osakuntatoimintaan liittyvä selvitys

Lisätietoja voi kysyä Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan rahastotaloudenhoitajalta, joka toimii Stipendirahaston hoitokunnan sihteerinä.

Hakemuksessa kysyttyjä tietoja kerätään ainoastaan stipendien jakamista varten, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tietoja käsittelevät ainoastaan stipendirahaston hoitokunnan jäsenet. Hakijoista laaditaan yhteenveto, joka liitetään pöytäkirjaan. Rahastonhoitaja säilyttää hakemuksia vuoden ajan stipendien myöntämisestä, minkä jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.

Muita perustutkinto-opiskelijoille apurajoja jakavia organisaatioita

Ida Montinin säätiö jakaa apurahoja tutkijoiden lisäksi pohjoispohjalaisille kauppatieteiden opiskelijoille. Lisätietoja: http://www.idamontininsaatio.fi

Helsingin yliopiston rahastoista voit lukea lisää yliopiston sivuilta.