Yhteystiedot

Toimistopäivystykset

Toimistopäivystyksen aikana voit kirjautua Osakunnan jäseneksi, maksaa jäsenmaksun, ostaa laulukirjoja ja haalarimerkkejä sekä lunastaa lounaslippuja.

Päivystyksiä järjestetään pääsääntöisesti yliopiston opetusperiodien aikana. Muutoksista päivystysajoissa ilmoitetaan ensisijaisesti Osakunnan sähköpostilistalla. Päivystysasioihin ja osakuntaan liittymiseen liittyen voi olla yhteydessä toiminnanhoitajaan [ppo-toiminnanhoitaja(at)helsinki.fi].

Lukuvuoden 2023-2024 päivystykset alkavat viikolla 35. Syyskuun ajan päivystyksiä on lähes joka arkipäivä, jotta Osakuntaan kirjautuminen olisi mahdollisimman kätevää. Yliopiston ensimmäisen opetusperiodin ajan päivystämässä ovat fuksitiimiläiset.

Päivystykset viikolla 37:

maanantaina 11.9. klo 10-12

tiistaina 12.9. klo 14-18

keskiviikkona 13.9. klo 15-17

torstaina 14.9. klo 13-17

Päivystykset viikolla 38:

tiistaina 19.9. klo 13-15

keskiviikkona 20.9. klo 15-18

torstaina 21.9. klo 13-16

 

Loput syyskuun päivystysajankohdat täydentyvät pian!

Jos olet uusi opiskelija, katso ohjeet jäseneksi liittymiseen liittymissivulta.

Civis, muista ottaa kuitti mukaan, jos maksat jäsenmaksun suoraan tilille tai ylioppilaskunnan kautta, kun käyt hakemassa uutta tarraa opiskelijakorttiisi! Jos maksoit jäsenmaksun lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä, voit todentaa Osakunnan jäsenmaksun myös Sisun avulla toimistossa.

Keneen ottaa yhteyttä?

Jos asiasi koskee Osakunnan asuntoja, kirjastoa, tilojen ulosvuokrausta tai muuta asiaa, joita hallinnoi Pohjalaisten Osakuntien yhteistyöjärjestö Pohjalainen Valtuuskunta, tulee sinun ottaa yhteyttä asianomaiseen virkailijaan, eikä PPO:n toimistoon.

Osakunnan omissa asioissa ota yhteys asianomaiseen virkailijaan. Jos et tiedä, kenelle asiasi kuuluu, lähetä postisi sihteerille tai toiminnanhoitajalle, jolloin hän ohjaa viestisi eteenpäin.

Voit myös soittaa päivystysaikoina oheiseen numeroon. Huomaathan kuitenkin, että asuntoasioissa kannattaa lähestyä suoraan asuntosihteeri Timo Laitilaa, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Inspehtori ja kuraattori

Inspehtori

TUULA LINNA

Inspehtori

TUULA LINNA

tuula.linna(at)helsinki.fi

Osakunnan inspehtorina toimii osakunnan yleiskokouksen valitsema Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on osakunnan ja yliopiston suhteiden ylläpito. Muinoin asiaan on lisäksi kuulunut osakunnan isällinen valvonta. Inspehtorin oli annettava ylioppilaille apua, neuvoja ja turvaa, sekä pidettävä silmällä ylioppilaitten opintoja ja tapoja. Inspehtori on edelleen äidillinen/isällinen hahmo, jonka apu on monessa visaisessa kysymyksessä tarpeen.

Kuraattori

JUHA OJALA

Kuraattori

JUHA OJALA

ppo-q(at)helsinki.fi

Osakunnan kuraattorina toimii osakunnan yleiskokouksen valitsema valmistunut Osakunnan nykyinen tai entinen jäsen tai osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Hänen tehtävänään on osakunnan edustaminen ulospäin ja Osakunnan toiminnan varsinainen valvonta. Kuraattori on itseoikeutettu saapumaan kaikkiin osakunnan sisällä pidettäviin kokouksiin ja tapahtumiin. Kuraattori on inspehtorin jälkeen osakunnan korkein henkilö.

Hallitus

ppo-hallitus(at)helsinki.fi

Osakunnan hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin tekemään päätöksiä osakunnan toiminnasta. Hallituksella on oma sähköpostilista, [ppo-hallitus]. Listan avulla tavoitat kerralla kaikki hallituksen jäsenet sekä osakunnan kuraattorin.

Hallituksen puheenjohtaja, PV:n jäsen

IINA PELANDER

Hallituksen puheenjohtaja, PV:n jäsen

IINA PELANDER

ppo-pj(at)helsinki.fi

Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa osakunnan toiminnan pyörittämisestä. Hän valmistelee ja kutsuu kokoon hallituksen kokoukset, joissa hän myös johtaa puhetta. Puheenjohtajan tehtävänä on tukea muiden aktiivien toimintaa ja olla mukana synnyttämässä uudenlaisia toiminnan muotoja. Hallituksen vetäjänä hänellä on myös erityinen vastuu osakunnan talouden valvonnasta.

Hallituksen varapuheenjohtaja

SUVI JOKINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja

SUVI JOKINEN

ppo-yhteiskunnallinen(at)helsinki.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, mikäli puheenjohtaja on jostain syystä estynyt. Varapuheenjohtajan erityisenä vastuualueena hallitustyöskentelyssä on etenkin osakuntien välinen yhteistyö; etenkin Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan eli OYV:n suuntaan.

Talousvaliokunnan pj.

JUHO KOMULAINEN

Talousvaliokunnan pj.

JUHO KOMULAINEN

ppo-talous(at)helsinki.fi

Talousvaliokunta antaa hallitukselle neuvoja taloudenpidosta sekä valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen. Talousvaliokunnan puheenjohtaja on usein entinen taloudenhoitaja tai rahastotaloudenhoitaja, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluu myös uusien taloudenhoitajien neuvominen.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle valiokunnan kokoukset ja avustaa taloudenhoitajaa tehtävässään. Hän myös järjestää tilinkäyttöoikeudet osakunnan virkailijoille. Talousvaliokunnan puheenjohtaja myös organisoi ja valmistelee yleisiä projektiluontoisia asioita ja hankintoja valiokunnan kokouksissa sekä esittelee ne hallitukselle.

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj.

SARA SEPPÄNEN

Yhteiskunnallisen valiokunnan pj.

SARA SEPPÄNEN

ppo-yhteiskunnallinen(at)helsinki.fi

Yhteiskunnallisen valiokunnan puheenjohtaja luotsaa valiokuntaa, jonka toimintaan kuuluu kanta-alueen elinolojen ja tilanteen seuraaminen ja siitä tiedottaminen osakuntalaisille. Tätä maakunnallista tehtäväänsä se toteuttaa myös järjestämällä kesäretken kanta-alueelle. Osakuntalaisten yhteiskunnallista valveutuneisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi pitämällä yhteyttä kanta-alueen kansanedustajiin sekä puuhaamalla tutustumisretkiä ja keräyksiä. Lisäksi valiokunta toimii yhdessä EPOn vastaavien valiokuntien kanssa mm. järjestämällä itsenäisyyspäiväjuhlan, jossa fuksit saavat osakuntanauhansa.

Ohjelmavaliokunnan pj.

TOPIAS OLKKONEN

Ohjelmavaliokunnan pj.

TOPIAS OLKKONEN

ppo-ohjelma(at)helsinki.fi

Ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa. Näissä tehtävissä hän rekrytoi, avustaa ja ohjeistaa tapahtumanjärjestäjiä, sekä pitää huolta, että osakuntalaiset pääsevät kertomaan tapahtumaideoita ja mielipiteitä. Valiokunnan puheenjohtaja myös kutsuu koolle valiokunnan kokoukset ja seuraa valiokunnan budjetin toteutumista.

Ohjelmavaliokunta järjestää kaikenlaista vapaamuotoista touhuamista ja juhlimista isoista bileistä pienempiin illanviettoihin. Ohjelmavaliokunta toimii läheisessä yhteistyössä EPO:n ja VN:n tapahtumista vastaavien henkilöiden kanssa ja järjestää monenlaisia yhteispohjalaisia tapahtumia.

Projektivaliokunnan pj., IT-vastaava

ALEKSI AUTIO

Projektivaliokunnan pj., IT-vastaava

ALEKSI AUTIO

Hallituksen jäsen, laulunjohtaja

JONI HYTINKOSKI

Hallituksen jäsen, laulunjohtaja

JONI HYTINKOSKI

ppo-hallitus(at)helsinki.fi

Hallituksessa on myös usein salkuttomia jäseniä joille kuitenkin voidaan määrätä omia vastuualueita.

Hallituksen jäsen

SOFIA FORSLUND

Hallituksen jäsen

SOFIA FORSLUND

ppo-hallitus(at)helsinki.fi

Hallituksessa on myös usein salkuttomia jäseniä joille kuitenkin voidaan määrätä omia vastuualueita.

Hallituksen jäsen, Fuksimajuri, Kesäretkivastaava

LAURI TELKKI

Hallituksen jäsen, Fuksimajuri, Kesäretkivastaava

LAURI TELKKI

ppo-hallitus(at)helsinki.fi

Hallituksessa on myös usein salkuttomia jäseniä joille kuitenkin voidaan määrätä omia vastuualueita.

Hallituksen jäsen, isäntä

MIIA KARILUOTO

Hallituksen jäsen, isäntä

MIIA KARILUOTO

ppo-hallitus(at)helsinki.fi

Hallituksessa on myös usein salkuttomia jäseniä joille kuitenkin voidaan määrätä omia vastuualueita.

Hallitusvirkailijat

Sihteeri

JENNI VALTANEN

Sihteeri

JENNI VALTANEN

ppo-sihteeri(at)helsinki.fi

Sihteerin tärkeimpänä tehtävänä on nimensä mukaan toimia sihteerinä osakunnan kokouksissa. Kokouksen jälkeen sihteeri toimittaa siistityn pöytäkirjan osakuntalaisille, jotta kokouksessa poissaolleet pysyvät tietoisina siellä päätetyistä asioista. Tämän lisäksi sihteeri päivystää osana viikoittaisia toimistopäivystyksiä.

Taloudenhoitaja

NEA SIMILÄ

Taloudenhoitaja

NEA SIMILÄ

ppo-taloudenhoitaja(at)helsinki.fi

Taloudenhoitaja huolehtii Osakunnan juoksevasta taloudesta eli päivittäisestä maksuliikenteestä ja kirjanpidosta sekä toimii talousvaliokunnan sihteerinä. Taloudenhoitaja hoitaa viikoittaista toimistopäivystystä yhdessä sihteerin ja toiminnanhoitajan kanssa. Taloudenhoitaja kuuluu virkansa puolesta talousvaliokuntaan.

Toiminnanhoitaja

NIKO KOLEHMAINEN

Toiminnanhoitaja

NIKO KOLEHMAINEN

ppo-toiminnanhoitaja(at)helsinki.fi

Toiminnanhoitaja tekee lähes kaiken sen, mitä kukaan muu ei tee. Toimiston siisteys ja kotoisuus on toiminnanhoitajan kätten töiden tulosta. Hallituksen kokouksissa toiminnanhoitaja esittelee saapuneen postin ja osakunnan uudet jäsenet. Käytännössä toiminnanhoitaja siis huolehtii osakunnan toimiston jokapäiväisistä juoksevista asioista. Toiminnanhoitaja hoitaa päivystystä yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa. Toiminnanhoitaja kuuluu virkansa puolesta talousvaliokuntaan.

Rahastotaloudenhoitaja

ELINA PURANEN

Rahastotaloudenhoitaja

ELINA PURANEN

ppo-rahasto(at)helsinki.fi

Rahastotaloudenhoitaja toimii kahdessa osakunnan rahastossa, Stipendirahastossa ja Osakunnan tukisäätiön rahastossa. Rahastotaloudenhoitajan tehtäviin kuuluu sihteerinä toimiminen rahastojen kokouksissa, sijoitustoimeksiantojen suorittaminen ja tilojen varaus kokouksia varten. Rahastotaloudenhoitaja kuuluu virkansa puolesta talousvaliokuntaan.

Rahastotaloudenhoitaja myös laatii raportit rahastosalkkujen kehityksestä rahastojen hoitokuntien jäsenille ja esittelee hoitokunnille salkkujen taloudellisen tilanteen. Rahastotaloudenhoitaja tiedottaa stipendihaun alkamisesta ja pisteyttää hakijat, jotta Stipendirahaston hoitokunta voi päättää stipendien saajat.

Pohjalaisen valtuuskunnan jäsenet

Pohjalainen valtuuskunta on Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan, Etelä-Pohjalaisen Osakunnan ja Vasa Nationin yhteistyöelin, jossa päätetään kaikkia kolmea osakuntaa koskevista asioista. Valtuuskunnan jäseniksi nimitetään 2 osakuntalaisia varsinaiseksi ja 2 ulkojäseneksi.

Varsinaiset jäsenet:

Iina Pelander

Casper Enckell

Varajäsenet:

Paula Pekkala

Alexander Pietilä

Virkailijat

Ohjelmavaliokunnan vpj.

VEERA KURTTI

Ohjelmavaliokunnan vpj.

VEERA KURTTI

ppo-ohjelma(at)helsinki.fi

Ohjelmavaliokunnan varapuheenjohtaja koordinoi ja ohjaa ohjelmavaliokunnan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Tiedotusvastaava

IIDA SIUKONEN

Tiedotusvastaava

IIDA SIUKONEN

ppo-tiedotus(at)helsinki.fi

Tiedotusvastaava vastaa osakunnan tiedottamisesta ja imagon ylläpitämisestä eri tiedotuskanavilla niin sähköpostilistoista sosiaaliseen mediaan. Tiedotusvastaava huolehtii myös muiden osakunnan aktiivien perehdyttämisestä tiedottamisen saralla.

Fuksimajuri

SUVI KETTUNEN

Fuksimajuri

SUVI KETTUNEN

ppo-fuksi(at)helsinki.fi

Fuksimajuri vastaa yhteistyössä fuksivastaavien kanssa osakunnan fuksitapahtumista ja fuksien kannustamisesta osakuntatoiminnan pariin. Organisoi fuksipäivällisten ja fuksitapahtumien järjestelyitä osana ohjelmavaliokuntaa. Fuksimajuri kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.
Fuksimajuri rekrytoi myös fuksivastaavat ja heidän tehtävänään on auttaa tapahtumien järjestämisestä, tutustua fukseihin ja tutustuttaa heitä vanhempiin osakuntalaisiin.

Kulttuurivastaava

VIOLA FOREST

Kulttuurivastaava

VIOLA FOREST

ppo-kulttuuri(at)helsinki.fi

Kulttuurivastaava huolehtii, että osakunnalla järjestetään kulttuuritapahtumia, joihin lukeutuvat esimerkiksi leffaillat ja ekskursiot erilaisiin kulttuurikohteisiin. Kulttuurivastaava kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.

Ulkosuhdevastaava, kesäretkivastaava, arkistonhoitaja

RIKU KUUSIJÄRVI

Ulkosuhdevastaava, kesäretkivastaava, arkistonhoitaja

RIKU KUUSIJÄRVI

ppo-international(at)helsinki.fi

Ulkosuhdevastaava huolehtii yhteydenpidosta osakunnan ulkomaisiin ystävyysjärjestöihin ja pyrkii luomaan uusia suhteita järjestöihin. Selkeimmät tavat, joilla kansainvälisyys näkyy osakunnalla ovat vuosijuhlavieraat ja Eesti Üliõpilaste Seltsin kanssa harjoitettava stipendiaattivaihto.

Emäntä

LAURA VÄLIMÄKI

Emäntä

LAURA VÄLIMÄKI

ppo-emanta(at)helsinki.fi

Emäntä huolehtii Osakunnan eri tilaisuuksien tarjoilusta ja koristelusta. Hän suunnittelee tapahtumanjärjestäjän kanssa tarjoilut ja valmistaa ne yhdessä apuemäntien kanssa. Emäntä kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.

Isäntä, arkistonhoitaja

MILJA JÄRVINEN

Isäntä, arkistonhoitaja

MILJA JÄRVINEN

ppo-isanta(at)helsinki.fi

Isäntä vastaa Osakunnan eri tilaisuuksissa turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta sekä tarjoiluista. Lisäksi isäntä huolehtii Osakunnan lipusta ja toimii tarvittaessa lipunkantajana. Isäntä kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.

IT-Vastaava, vaellusvastaava

LAURI SÄÄSKILAHTI

IT-Vastaava, vaellusvastaava

LAURI SÄÄSKILAHTI

ppo-atk(at)helsinki.fi

IT-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä. Hän myös avustaa osakuntalaisia tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja vikatilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa osakunnan verkkosivujen ylläpitoa ja kehittämistä.

IT-Vastaava

HANNU HÄIKIÖ

IT-Vastaava

HANNU HÄIKIÖ

ppo-atk(at)helsinki.fi

IT-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä. Hän myös avustaa osakuntalaisia tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja vikatilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa osakunnan verkkosivujen ylläpitoa ja kehittämistä.

IT-Vastaava, valokuvaaja

SASHA USOSKIN

IT-Vastaava, valokuvaaja

SASHA USOSKIN

ppo-atk(at)helsinki.fi

IT-vastaava pitää huolta osakunnan tietojärjestelmistä. Hän myös avustaa osakuntalaisia tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja vikatilanteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa osakunnan verkkosivujen ylläpitoa ja kehittämistä.

Laulunjohtaja

ALEKSI RINTA-PAAVOLA

Laulunjohtaja

ALEKSI RINTA-PAAVOLA

ppo-laulu(at)helsinki.fi

Laulunjohtaja huolehtii rapiiri-miekan kanssa siitä, että ylioppilaslaulun kunniakas perinne PPO:ssa säilyy, vetämällä laulua juhlissa ja kulkueissa sekä muodolliseen (Silentium! Cantus!) että pohjalaiseen (Pohjalaiset! – Joo!) tapaan. Epäformaaleissa tilanteissa laulunjohtaja toimii tarvittaessa primus motorina yhteislaulujen aloittamisessa.

Pöytäjuhlissa laulunjohtaja jakaa halukkaille sekä muille sopivaksi katsomilleen henkilöille laululupia, pitäen yllä tunnelmaa ”niin että katto tärähtää” – tai rauhallisemmin. Laulunjohtaja kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.

Liikuntavastaava

IIRIS VANHALA

Liikuntavastaava

IIRIS VANHALA

ppo-liikunta(at)helsinki.fi

Liikuntavastaava innostaa osakuntalaisia liikkumaan ja järjestää mahdollisuuksia siihen ekskursioiden ja muiden liikuntatapahtumien muodossa. Liikuntavastaava kuuluu virkansa puolesta ohjelmavaliokuntaan.

Arkistovastaava

ERIK LIESALHO

Arkistovastaava

ERIK LIESALHO

ppo-arkistonhoitaja(at)helsinki.fi

Arkistonhoitaja vastaa osakunnan tuottaman säilyttämisen arvoisen materiaalin toimittamisesta asiantunteviin käsiin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmaan. Tämän lisäksi arkistonhoitaja ylläpitää ja järjestelee osakunnan omaa arkistoa sekä pitää huolen aineistojen ja materiaalin oikeaoppisesta säilytyksestä. Arkistonhoitaja kuuluu virkansa puolesta talousvaliokuntaan.

Vuosijuhlamestarit (2023)

SUVI KETTUNEN & JASMIN KAUPPILA

Vuosijuhlamestarit (2023)

SUVI KETTUNEN & JASMIN KAUPPILA

ppo-vuosijuhla(at)helsinki.fi

Vuosijuhlamestari kokoaa vuosijuhlatoimikunnan järjestämään osakuntavuoden suurinta tapahtumaa. Toimikunta suunnittelee juhlat, hankkii sponsoreita, sopii ravintolan kanssa tilojen vuokrasta ja viime kädessä toteuttaa juhlat. Vuosijuhlamestari vastaa myös juhlan juontamisesta.

Asuntovastaava

IDA PETÄJÄSOJA

Asuntovastaava

IDA PETÄJÄSOJA

ppo-asuntovastaava(at)helsinki.fi

Asuntovastaava organisoi kolme kertaa vuodessa tapahtuvan osakunnan asuntohaun ja huolehtii hakijoiden pisteytyksestä. Sen lisäksi hän hoitaa kerran vuodessa asumisoikeuden tarkastuksen osakunnan asunnoissa asuvilta henkilöiltä.

Valokuvaaja

JOHANNA LINTULA

Valokuvaaja

JOHANNA LINTULA

Nimensä mukaisesti valokuvaaja ikuistaa osakunnan arkea ja juhlaa valokuvien muodossa someen, markkinointiin ja ennen kaikkea osakuntalaisten iloksi.

Häirintäyhdyshenkilö

JUHO HEIKKILÄ

Häirintäyhdyshenkilö

JUHO HEIKKILÄ

Häirintäyhdyshenkilö toimii matalan kynnyksen tukihenkilönä, jonka puoleen voi kääntyä kohdatessaan häirintää, muuta epäasiallista käytöstä tai ristiriitaisia tilanteita.

Häirintäyhdyshenkilö, valokuvaaja

LAURA KUPARI

Häirintäyhdyshenkilö, valokuvaaja

LAURA KUPARI

Häirintäyhdyshenkilö toimii matalan kynnyksen tukihenkilönä, jonka puoleen voi kääntyä kohdatessaan häirintää, muuta epäasiallista käytöstä tai ristiriitaisia tilanteita.

Häirintäyhdyshenkilö

JASMIN KAUPPILA

Häirintäyhdyshenkilö

JASMIN KAUPPILA

Häirintäyhdyshenkilö toimii matalan kynnyksen tukihenkilönä, jonka puoleen voi kääntyä kohdatessaan häirintää, muuta epäasiallista käytöstä tai ristiriitaisia tilanteita.

Yhdenvertaisuusvastaava

ANNIINA KOUTONEN

Yhdenvertaisuusvastaava

ANNIINA KOUTONEN

Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

KATARIINA MAIJALA

Edustaja Osakuntalaisessa Unionissa

KATARIINA MAIJALA

Virkailijavastaava

ANNUKKA RYTKY

Virkailijavastaava

ANNUKKA RYTKY

Virkailijavastaava

IIDA NIVA-VESALA

Virkailijavastaava

IIDA NIVA-VESALA

Viikkotoimintavastaava

JANNA LUND

Viikkotoimintavastaava

JANNA LUND