Valiokunnat

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta keskittyy nimensä mukaisesti Osakunnan talousasioihin. Talousvaliokunnan vastuulla on mm. seurata Osakunnan taloudellista tilaa, laatia talousarvio, valvoa Osakunnan ja rahastojen tilinpäätöksen toteutumista sekä antaa talousasioihin liittyvää tukea muille valiokunnille ja kerhoille.

Valiokuntaa johtaa talousvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteerinä toimii Osakunnan taloudenhoitaja. Myös Osakunnan rahastotaloudenhoitajan ja hallituksen puheenjohtajan on toivottavaa olla aktiivisia talousvaliokunnassa. Näiden lisäksi muutkin Osakunnan jäsenet voivat halutessaan olla valiokunnan jäseniä.

Yhteiskunnallinen valiokunta

Yhteiskunnallisen valiokunnan toiminta keskittyy ajankohtaisiin yhteiskuntaa koskeviin asioihin. Valiokunnalle on tärkeää, että osakunnan jäseniä kannustetaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Valiokunnan tarkoituksena on ylläpitää suhteita kanta-alueeseen ja yhteiskunnallisiin toimijoihin. Valiokunta järjestää vierailuja mielenkiintoisiin, ajankohtaisiin järjestöihin, yrityksiin, yhteisöihin ja julkishallinnon kohteisiin. Toimintaan kuuluu myös Maakuntien välisen sodan järjestäminen. Kaiken lisäksi valiokunta järjestää aina kesäretken jonnekin päin kanta-aluetta.

Kulttuurivaliokunta

Kulttuurivaliokunta vastaa osakunnan kulttuuritapahtumista. Valiokunnan tavoitteena on mahdollistaa jäsenille monipuolisia kulttuurielämyksiä Ostrobotnia-talolla ja sen ulkopuolella. Se järjestää excursioita erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin kuten elokuviin, teatteriin ja taidenäyttelyihin huomioiden vierailukohteiden valinnassa myös kanta-alueelta lähtöisin olevia taiteilijoita.

Ohjelmavaliokunta

Haluatko saada kavereita ja päästä puuhastelemaan erilaisten tapahtumien parissa? Ohjelmavaliokunta järjestää vuosittaisia tapahtumia yhdessä Etelä-pohjalaisen osakunnan sekä Vasa Nationin kanssa. Tapahtumiin kuuluvat mm. kaudenavajaiset, Kekri sekä vappusitsit. Tapahtumien järkkääminen on kivaa ja apua saa aina pyydettäessä. Valiokuntalaisten lisäksi toimintaa vetää valiokunnan puheenjohtaja. Vuosittaisten tapahtumien lisäksi ohjelmavaliokunta on järkännyt mm. leffailtoja, ravintola- ja approexcuja ja teemasitsejä. Jos sinulla on mielessä jokin kiva tapahtuma, jonka haluat järjestää, on tämä oikea valiokunta sinulle.

Fuksivaliokunta

Osakunnan fuksivaliokunnan tarkoituksena on tehdä uusien osakuntalaisten elämä helpoksi! Valiokunta pitää syksyisin paljon fuksipäivystyksiä, jolloin uusia jäseniä voidaan kirjata osakuntaan. Fuksivaliokunta järjestää myös erilaisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa osakuntalaisia toisiinsa, sekä esitellä osakunnan toimintaa uusille jäsenille. Suuressa roolissa on myös osakunnan mainostaminen ja esittely erilaisissa yliopiston tapahtumissa.

Valiokuntaa vetää fuksivaliokunnan puheenjohtaja, ja kaikki kiinnostuneet voivat lähteä toimintaan mukaan fuksivastaavan roolissa. Fuksivaliokuntaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: ppo-fuksi(at)helsinki.fi

Yleisvaliokunta

Yleisvaliokunnan vastuualueet Osakunnalla liittyvät nimensä mukaisesti kaikenlaisiin melko yleismaailmallisiin asioihin, jotka syystä tai toisesta eivät kuulu minkään muun valiokunnan työnkuvaan. Yleisvaliokunnan virallisena tehtävänä on valmistella erilaisia asioita osakunnan hallituksen pyynnöstä hallituksen päätettäväksi. Yleisvaliokunnan toiminta voikin siis vaihdella vuosittain melko paljon. Valiokunnan alla on tarpeen mukaan esimerkiksi hankittu lisää osakuntanauhaa, pohdiskeltu osakunnan sääntöjä sekä teetätetty uusin inspehtoritaulu.